TRIGGER POINTS

Měkké techniky jsou pomocné hmatové techniky, které šetrně obnovují citlivost, pružnost a vzájemnou posunlivost jednotlivých měkkých tkání (kůže, podkoží, fascií a svalů). Používají se samostatně nebo v kombinaci s jinými masážními technikami. Mezi měkké techniky patří mimo jiné i ošetření myofasciálních spoušťových bodů, tzv. Trigger Points.

Při palpačním vyšetření (pohmatem) nacházíme na povrchu svalů tuhá a bolestivá místa se zvýšeným svalovým

napětím, utlačovanými nervy, zhoršeným prokrvováním (ischemie) a dalšími změnami, které vedou k omezení svalové činnosti, svalové síly a následně i pohyblivosti kloubů. Obvykle vznikají z akutního či chronického přetížení svalu nebo mechanickým poškozením.

Drážděním myofasciálních spoušťových bodů dochází ke svalovým bolestem, křečím, záškubům a úhybným reakcím klienta, přičemž ztuhlost a léze se postupně řetězově šíří do vzdálených míst. Jediným účinným řešením je aktivace těchto bodů, např. ischemickou kompresí (aplikace tlaku prsty), která vede k uvolnění spoušťového bodu. Tím dojde k překrvení a metabolické výměně látek v ošetřované oblasti a vymizení bolesti.

Ošetření spoušťových bodů provádí masér na sucho prací svými prsty či lokty a způsobuje nejdříve povrchovou kožní stimulaci, poté hluboké podkožní a myofasciální dráždění, které spouští biochemické reakce uvnitř měkkých tkání a přímo ovlivňuje jejich strukturu. V závislosti na rozsahu přetížení dané svalové partie, intenzitě postižení tkání a délce trvání potíží, může být technika pro klienta různě bolestivá (po ošetření může vnímat teplo nebo píchání jako jehličkami, může se cítit unavený, vzácně až vyčerpaný. Po dobu několika následujících dní se doporučuje příjem většího množství tekutin (vody). Při ošetřování spoušťových bodů je velmi důležité správné dýchání.

Metoda je přísně individuální, proto nelze přesně odhadnout, zda a za jak dlouho bude rozdíl patrný (nedojde-li ke změně ani po 2 ošetřeních, je třeba dále zkoumat, zda za potížemi nestojí hlubší emocionální problémy nebo špatné pohybové stereotypy). Klient by si měl být vědom odpovědnosti za svůj zdravotní stav – k tomu, aby byly účinky techniky trvalé, je nutné odstranit nesprávné pohybové a výživové návyky a dodržovat pitný režim.

Účinek této techniky se může prohloubit a zefektivnit aplikací teplých obkladů, prohřívacích zábalů, baněk či kineziotapu.

 

Faktory vedoucí k přetrvávajícímu výskytu Trigger points:

  • chybné pohybové stereotypy
  • vadné držení těla
  • nutriční poruchy (nedostatek některých vitamínů a stopových prvků)
  • chronické infekce
  • psychologické faktory (deprese, úzkost)

 

KONTRAINDIKACE

  • viz Rekondiční a relaxační masáž

!!Nenahrazuje rehabilitaci!!

 


Doporučený interval návštěvy:

  • 1-2x / týden

Ošetření myofasciálních spoušťových bodů probíhá samostatně v rozsahu individuálních potřeb a přání klienta nebo v kombinaci s dalšími technikami.